Flevopenningengala op 12 april 2019

Het Flevopenningengala vindt in 2019 op 12 april plaats in de Noordoostpolder. Tijdens dit feestelijke gala worden de Flevopenningen uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan ondernemingen in Flevoland die onder andere succesvol, innoverend en duurzaam zijn en die een economische betekenis hebben voor Flevoland. VNO-NCW Midden is partner van het Flevopenningengala.

www.flevopenningen.nl