Perspectief op Werk

Er zijn veel werkgevers die staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. En er zijn genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Het lukt niet altijd goed om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen gerichter samen om de matching in de arbeidsmarktregio’s te verbeteren. Gemeenten en UWV brengen personen in hun bestanden in beeld. Het onderwijs ontwikkelt bijscholings- en omscholingsroutes. Werkgevers zijn bereid om iedereen die werkfit en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek aan te bieden.

Perspectief op Werk geeft een impuls aan deze samenwerking en investeert in regionale actieplannen, het delen van leerervaringen en het breder toepasbaar maken van succesvolle werkwijzen.

Actieplannen

Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben een actieplan geschreven. Elk actieplan is maatwerk en benoemt aan welke activiteiten gemeenten, UWV, regionale werkgevers en onderwijsinstellingen werken om de huidige kansen op de krappe arbeidsmarkt te verzilveren. Dit zijn vaak bestaande initiatieven die al lopen in de regio. Perspectief op Werk versterkt en verbindt deze activiteiten met een financiële impuls van tweemaal €1 miljoen in 2019 en 2020. Bij VNO-NCW Midden gaat het om 11 van de 35 arbeidsmarktregio’s.