Perspectief op Werk

Slimmer samenwerken om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dat was, en is, kort gezegd de doelstelling van Perspectief op Werk.

Perspectief op Werk startte medio 2019 en werd eind 2021 in de meeste regio’s afgerond. Maar Perspectief op Werk is ook de start van een beweging. Een beweging naar meer samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs, waarin de beoogde opbrengst centraal staat en niet de procedures of regels. Daarom zijn op de website perspectiefopwerk.nl alle opbrengsten te vinden. Van draaiboek tot goed voorbeeld, en van blauwdruk tot terugblikken van betrokkenen. Zodat iedereen de PoW-gedachte ook in nieuwe initiatieven kan gebruiken.