Human Capital Agenda Zwolle

In Regio Zwolle kan iedereen zijn talenten ontwikkelen en benutten. Het is de werk- en ontwikkelregio voor menselijk kapitaal. Dit thema staat flink op de agenda! Een netwerk van bestuurders uit Regio Zwolle, Arbeidsmarktregio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle en de Zwolse8 hebben in het afgelopen jaar gezamenlijk de Human Capital Agenda ontwikkeld. Het programma wordt nu vertaald naar de uitvoering toe. Te beginnen voor het jaar 2019. Een programmateam, een aanjaagteam, veel werkgevers / ondernemers, mensen uit het onderwijs en bestuurders en medewerkers van gemeenten zijn hier actief mee bezig.

VNO-NCW regio Zwolle heeft volledig vertrouwen in het programma van de Human Capital Regio Zwolle. Voorzitter Laurens de Lange legt uit waarom. “Voor mij is de belangrijkste vernieuwing binnen de Human Capital Agenda het verbeteren van de wendbaarheid. Wij als ondernemers – samen met onze medewerkers – moeten ons sneller aanpassen aan een steeds sneller veranderende markt”.

Wat is de Human Capital Agenda?
De economische groei van Regio Zwolle nu en in de toekomst valt en staat met de beschikbaarheid van mensen die kunnen en willen werken. Het gaat om de verbinding tussen een sociaaleconomische agenda waarbij opleiden en ontwikkelen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden centraal staat. Het programma draait om drie verbindende doelen: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. We ontwikkelen innovatieve methodes gericht op het structureel bereiken en activeren van (MKB) werkgevers – werkenden bij deze bedrijven. Ook zetten we in het op het transparant maken van talenten van werkzoekenden en kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zodat zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen en mee te doen. Ieder talent telt en wordt in onze regio benut. We investeren in alle mensen, in alle sectoren, op alle opleidingsniveaus. Sectoren waaronder: Zorg en Welzijn, Techniek – Energietransitie, Transport & Logistiek, Creatieve Industrie, Agro & Food, Vrijetijdseconomie, E-commerce / ICT, Bouw en Onderwijs (waaronder lerarentekort).

Meer weten over de Human Capital Agenda van de Tafel van Zwolle?
Kijk dan op www.tafelvanregiozwolle.nl, abonneer je op de nieuwsbrief of mail naar het programmateam via info@tafelvanderegiozwolle.nl.

Contactpersoon
Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW regio Zwolle