Leergang Arbeidsmarktinnovator 2019

De Leergang Arbeidsmarktinnovator biedt een aanvullend perspectief dat voedend is voor jouw persoonlijke en professionele arbeidsmarktpositie. Persoonlijke en professionele ontwikkeling komt niet alleen voort uit het vergaren van wetenschappelijke kennis, maar bovenal uit het aanboren van bronnen van wijsheid. Deze leergang sluit aan bij trends en veranderingen op de arbeidsmarkt. We bestuderen andere manieren van organiseren en zoeken naar innovatieve oplossingen.

Een arbeidsmarktinnovator heeft een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt. Een perspectief waarbij regionale samenwerking, goed werkgever- en werknemerschap, zelfregie, werkzekerheid en veerkracht centraal staan. Vanuit dit perspectief biedt de arbeidsmarktinnovator praktijkgerichte oplossingen binnen de eigen onderneming of werkveld. De arbeidsmarktinnovator zet zijn persoonlijkheid, talenten en netwerk in om intersectoraal en resultaatgericht de flexibiliteit van mensen, organisaties en producten of diensten aan te passen aan de steeds veranderende (arbeids-)markt.

Start: Vrijdag 18 januari 2019

Tweedaagse: 14 en 15 maart 2019

Eindpresentaties: vrijdag 17 mei 2019

Bovenstaande dagen zijn voor alle deelnemers. Daarnaast kiest iedere deelnemer minimaal 4 kennisbijeenkomsten van een van onze inleiders.

Voor meer informatie over het programma en inleiders zie ook bijlage Leergang Arbeidsmarktinnovator 2019

 

EINDTERMEN
Aan het eind van de leergang:

• Heb je kennis van de waarden in het Gelders Arbeidsmarktmodel en de wijze waarop zij de bouwstenen vormen van sociale innovatie op de werkplek en de regionale arbeidsmarkt;
• Heb je inzicht in de rol van zelfregie, goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen voor het realiseren van vernieuwing in de eigen arbeidsorganisatie en in de samenwerking met andere organisaties;
• Ben jij een innovator van sociale investeringen voor vertrouwen en voor het verbeteren van de samenwerking tussen mensen en organisaties waardoor economische prestaties en sociale vernieuwing elkaar kunnen versterken;
• Werk jij aan de wijze waarop in een organisatie– en regionale context sociale vernieuwing kan leiden tot betere economische prestaties, meer werkzekerheid, baantevredenheid, geluk en inclusiviteit.

In het eindproduct laat je zien dat je de eindtermen beheerst en dat je dit kan inzetten om toe-komstgericht de arbeidsmarktpositie van jouw organisatie te versterken.

DOELGROEP
Ondernemers, HR–managers, HR-adviseurs, managers Bedrijfsvoering en iedereen die een rol wil spelen in thema arbeidsmarktinnovatie en Human Capital agenda. Minimaal HBO werk- en denk-niveau wordt aanbevolen.

INVESTERING
De kosten zijn € 1995,- exclusief btw, inclusief overnachting, lesmateriaal, verblijfkosten en het certificaat “Arbeidsmarktinnovator”.

AANMELDEN
Aanmelden kan via de website van centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl