Metaalbedrijven gecheckt op Wet Milieubeheer – energie

De circa 800 (klein) metaalbedrijven in de provincie Overijssel zijn in de periode augustus tot november 2018 benaderd met een actieve campagne vanuit Koninklijke Metaalunie en de omgevingsdiensten. Provincie Overijssel heeft het project met middelen en inzet gesteund.

De bedrijven zijn allemaal met een gepersonaliseerde brief of email benaderd en kregen een voorstel dat bestond uit drie componenten:

    1. Op de website van Koninklijke Metaalunie konden ze rondkijken naar de verplichtingen die rond de Wet Milieu en met name energiezaken voor hen van toepassing waren. Onderdeel van de website vormt de EPK-tool die specifiek voor de sector is ontwikkeld, met de EML (energiemaatregelenlijst) in de hand. Het programma Nieuwe Energie Overijssel heeft het mogelijk gemaakt om ondersteuning te bieden bij het invullen van de EPK en de ondersteuning bij vervolgstappen (van invullen naar actie).
    2. Ondersteuning bij het invullen
    3. Ondersteuning bij het invullen en implementeren van maatregelen gedurende 1 jaar.

Het programma Nieuwe Energie Overijssel heeft het mogelijk gemaakt om ondersteuning te bieden bij het invullen van de EPK en de ondersteuning bij vervolgstappen (van invullen naar actie). VNO-NCW Midden is een van de kernpartners in dit programma.

Onderdeel van de benadering van de bedrijven was dat dit samen met de omgevingsdiensten is uitgevoerd. Een aantal bedrijven zijn bij non-reactie benaderd door de omgevingsdienst. Dit was vooraf aan de leden kenbaar gemaakt.

Goede resultaten

Het project heeft uiteindelijk geleid tot een dertigtal bedrijven die zich hebben opgegeven voor fases 2 en 3. Er zijn aanvullend bedrijven vanuit het project en vanuit de omgevingsdienst benaderd en bezocht. Over het algemeen was het beeld zeer goed. Er werd (ruimschoots) voldaan aan de wet.

Vervolg

De resultaten zijn aanleiding om na te gaan of met een en beetje extra ondersteuning een hoger ambitieniveau bereikt kan worden bij deze doelgroep, met name bij gehuurde bedrijfsgebouwen en smart grids.

Meedoen?

Metaalbedrijven in Overijssel die nog willen meedoen adviseren we snel contact op te nemen, de termijn voor de financiƫle ondersteuning van coaches is beperkt.

Contactpersoon

Rard Metz, Metaalunie
Regiosecretaris Oost-Nederland
Metz@metaalunie.nl
06 518 03 908