Nieuwe AD opleiding Gebouwgebonden installatietechniek

Eén van de speerpunten van belangenbehartiging is onderwijs & arbeidsmarkt. In dat kader hebben we vanuit VNO-NCW Achterhoek zitting aan diverse overleggen over dit thema. In het Servicepunt Techniek ligt de focus vooral op de arbeidsmarkt in de technische sector. In dat kader informeren we u graag over een AD traject Gebouwgebonden Installatietechniek dat wordt aangeboden door de HAN in afstemming met het Graafschapcollege. Dit AD traject is met, door en voor de branche ontwikkeld. In februari start de eerste module. Het AD traject is geschikt voor MBO-ers maar ook voor zij-instromers of praktische havisten.

In deze bijlage treft u nadere informatie.