Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan

Het knooppunt Hoevelaken wordt volledige vernieuwd en de aansluitende delen van de A28 en A1 worden verbreed. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft het ontwerp-Tracébesluit hiervoor getekend. Het grote wegproject moet ervoor zorgen dat het verkeer op de drukke wegen beter en veiliger kan doorrijden.

Weefbeweging
Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 rond het knooppunt staan in de filetop-50 op 8, 17 en 34. De files die er bijna dagelijks zijn, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de weefbewegingen die het verkeer moet maken en door de vele op- en afritten.

Gescheiden verkeer
Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een ‘kom’. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Het tracé van de A28 en A1 wordt over ongeveer 32 kilometer verbreed. Verder zijn er plannen voor de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 kunstwerken en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 kilometer.

Proces
Met het project Hoevelaken is in totaal 774 miljoen euro gemoeid. De plannen liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister zal volgend jaar het tracé definitief vaststellen. De werkzaamheden starten in 2021. Om verkeershinder voor de weggebruiker te beperken, bouwt de aannemer zoveel mogelijk vanaf werkterreinen aan de buitenzijde van de weg. Vanaf 2023 wordt het project opgeleverd.

Contact
Helga Brenninkmeijer, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht, telnr. 06-11351745

Bron: MKB Nederland