VNO-NCW Flevoland ondersteunt Flevolands Energieakkoord

Twintig partijen, waaronder VNO-NCW Flevoland, organisaties en overheden hebben zich verenigd in de Flevolandse Energieagenda. Daarin spreken ze gezamenlijk af om de komende jaren grote stappen te zetten in het verduurzamen van de energiehuishouding in Flevoland. Het uiteindelijke doel is een energie- en CO2-neutrale provincie zonder fossiele brandstoffen in 2050. Flevoland sluit op deze manier aan bij de landelijke ambitie.

In de Flevolandse Energieagenda hebben de partijen afgesproken om de komende jaren te werken aan een aantal grote opgaven in de provincie: het energieneutraal maken van alle woningen en bedrijven en ruimte bieden voor initiatieven voor opwek van hernieuwbare energie, zowel in de steden en dorpen, als daarbuiten. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen ook het goede voorbeeld geven door hun eigen organisaties energieneutraal te maken.

De kracht van de Flevolandse Energieagenda zit volgens de deelnemende partijen vooral in de samenwerking. Door met elkaar kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen kan de overgang naar een duurzame toekomst worden versneld. Alle partijen zijn nu al volop bezig met allerlei projecten, maar door krachten te bundelen willen de deelnemers aan de Energieagenda elkaar versterken. Tegelijkertijd worden andere partijen die nog niet bij de Agenda betrokken zijn, maar wel zouden willen bijdragen, van harte uitgenodigd om mee te doen.

De volgende partijen doen mee met de Flevolandse Energieagenda:
.             Alliander;
.             DE-on;
.             De Energieke Regio;
.             gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde;
.             HVC;
.             Natuur- en Milieufederatie Flevoland;
.             Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder;
.             Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
.             Oost Flevoland Woondiensten;
.             Provincie Flevoland;
.             Stichting Wageningen Research, Instituut Wageningen Plant Research
.             UNETO-VNI;
.             VNO-NCW Midden;
.             Waterschap Zuiderzeeland;
.             Woonpalet

Wilt u meer weten over het Flevolandse Energie Akkoord?
Ga dan naar  https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2018/06/Flevolandse-Energie-Agenda.pdf

Wilt u betrokken worden bij het energieakkoord? Neem dan contact op met onze regiomanager Herald Immink, immink@vno-ncwmidden.nl