VNO-NCW Midden tevreden met ontwikkelingen Rijnbrug

Er lijkt schot te komen in de aanpak van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland zijn akkoord gegaan met de plannen voor verbreding van de brug. Vóór 2025 wordt de Rijnbrug voorzien van een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken (nu 1 x 1) en een fietspad van 3 meter breed aan beide zijden. Ook is het plan om de aansluiting van de provinciale weg N233 aan weerszijden van de brug aan te pakken, zodat het verkeer beter de brug op en af kan rijden. VNO-NCW Midden heeft jarenlang samen met branche- en ondernemersverenigingen gepleit voor deze maatregelen, waardoor de verkeershinder vermindert en verkeersveiligheid in de regio verbetert. Wij zijn verheugd dat Provinciale Staten van beide provincies positief staan tegenover de plannen.

De totale investering in het project bedraagt 85 miljoen euro. De regio’s Food Valley en Rivierenland dragen 2,5 en 1,9 miljoen euro bij. In de ‘Bestuursovereenkomst Rijnbrug’ uit 2012 was al een afspraak gemaakt over 25 miljoen euro. Utrecht en Gelderland delen evenredig de verdere kosten van de brug. De twee provincies betalen elk de aansluiting van de N233 op de Rijnbrug op hun grondgebied.

Om de verkeersoverlast op korte termijn te verminderen gaat het bedrijfsleven in de regio graag in gesprek met provincies en gemeenten om te kijken welke mobiliteitsmaatregelen snel genomen kunnen worden.

Contact
Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken VNO-NCW Midden, telnr. 06-53517388